Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików „Cookies” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs,

I. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczają odpowiednio:
1. Administrator – Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego „ACTUS” Dariusz Symula, ul. Wojska Polskiego 3-5/2, 48-370 Paczków, NIP: 7532021383, REGON: 532199165, e-mail: kontakt@symula.pl, tel.: + 48 791 919 913.
2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do Użytkownika.
3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy o domenie www.symula.pl Operatorem Serwisu jest Administrator;
4. Urządzenie końcowe – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
5. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Serwisu;
6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Pliki Cookies

1. Serwis korzysta z Plików Cookies. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
2. Administrator stosuje dwa zasadnicze typy Plików Cookies:
a) Pliki Cookies sesyjne (session cookies): pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego;
b) Pliki Cookies trwałe: pliki przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego. Jednakże trwałe Pliki Cookies zawierające niepowtarzalny identyfikator należą do kategorii danych osobowych i z tego względu podlegają obowiązującemu prawodawstwu o ochronie danych.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych (trwałych Plików Cookies zawierających niepowtarzalny identyfikator) pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Administrator niniejszym informuje:
a) Administrator – Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego „ACTUS” Dariusz Symula, ul. Wojska Polskiego 3-5/2, 48-370 Paczków, NIP: 7532021383, REGON: 532199165, e-mail: kontakt@symula.pl, tel.: + 48 791 919 913.
b) Telefon kontaktowy do Administratora: +48 791 919 913 adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: kontakt@symula.pl;
c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w rozdziale II pkt 6 niniejszej Polityki;
d) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie aż do ich skasowania, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy;
e) Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer, tj. OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix (Francja);
f) Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analitycs, o czym mowa w rozdziale III niniejszej Polityki);
g) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
i) Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie takiej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
j) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
k) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
4. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym. Użytkownik ma jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Aby uzyskać więcej informacji odwiedź poniższe strony:
– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
– Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
– Safari: http://www.apple.com/support/safari

5. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
6. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Pliki Cookies w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości Serwisu oraz jego konfiguracji – w tym: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania Urządzenia końcowego oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej;
b) zapamiętania historii odwiedzonych stron internetowych w Serwisie w celu rekomendacji treści;
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

III. Zewnętrzne Pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać również następujące zewnętrze Pliki Cookies (tj. Pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (raportowania interakcji Użytkowników w Serwisie) za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [w tym zakresie administratorem Plików Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043].

2. Google Analitycs wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje Pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany – a co uniemożliwia identyfikację osoby. Administrator korzysta z tzw. maskowania adresów IP, dzięki czemu dla celów wskazanych w punkcie 1 powyżej używane są wyłącznie części tych adresów, a nie ich całości.

3. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości przekazywania danych o ich odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu do Google Analitycs – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitycs. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

4. Szczegółowe dane o sposobie zbierania i przetwarzania danych w ramach Google Analitycs znajdują się na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

Scroll to Top

Zostaw swoje dane,
a skontaktujemy się z Tobą!