Restrukturyzacja

04

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to typ postępowania sądowego, w którym dłużnik ustala nowy plan spłaty zobowiązań z wierzycielami czyli tzw. układ. Proces ten ma na celu oddłużyć przedsiębiorstwo poprzez redukcję zadłużenia, ochronę przeciwegzekucyjną, wstrzymanie wypowiedzenia umów (min. leasingów). Przedsiębiorca w postępowaniu restrukturyzacyjnym może funkcjonować bez zagrożeń ze strony wierzycieli, co pozwala mu się skupić na stronie dochodowej prowadzonej działalności.
Skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja jest nie tylko atrakcyjna dla dłużnika, ale także dla wierzycieli, którzy mają realne szanse na odzyskanie swoich należności. Niepowodzenie oznacza upadłość, bankructwo i dużo niższy stopień zaspokojenia wierzycieli – element motywujący wierzycieli do zawarcia układu.
Główne założenie, które przyświeca restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Zasada ta wynika wprost z przepisów prawa restrukturyzacyjnego stwarzających ramy prawne dla przedsiębiorstw, które muszą sobie radzić z problemem utraty płynności finansowej.
Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy jest możliwe w ramach czterech postępowań – jednego pozasądowego i trzech sądowych:
  • o zatwierdzenie układu – postępowanie pozasądowe prowadzone przed doradcę
  • przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
  • układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  • sanacyjne (najbardziej złożone) – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
    Wybór właściwego postępowania zależy od sytuacji przedsiębiorstwa.
Skorzystaj z naszej pomocy

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Istnieje możliwość dojazdu do Państwa

Scroll to Top

Zostaw swoje dane,
a skontaktujemy się z Tobą!